Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2020-06-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:00 dnia 27.06.2020 r. do godz. 08:00 dnia 28.06.2020 r., na obszarze zlewni Wisły, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.