Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

        Chrzanów, 17 sierpnia 2022 r.

            Powiatowe Centrum                                                                            

       Zarządzania Kryzysowego

                 w Chrzanowie

 

 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 162

 

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

 

Ważność: od godz. 10:19 dnia 17.08.2022 do odwołania

Obszar: odcinek Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Raby (małopolskie, podkarpackie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na odcinku od ujścia Przemszy do ujścia Raby spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Data i godzina wydania: 17.08.2022 - godz. 10:18

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44


     

Chrzanów, 17 sierpnia 2022 r.

            Powiatowe Centrum                                                                            

       Zarządzania Kryzysowego

                 w Chrzanowie

 

 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 161

 

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

 

Ważność: od godz. 10:13 dnia 17.08.2022 do odwołania

Obszar: zlewnia Uszwicy i przyrzecze Wisły (małopolskie, podkarpackie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Uszwicy i w przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Data i godzina wydania: 17.08.2022 - godz. 10:12

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44 


    

        Chrzanów, 16 sierpnia 2022 r.

            Powiatowe Centrum                                                                            

       Zarządzania Kryzysowego

                 w Chrzanowie

 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 160

 

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

 

Ważność: od godz. 10:09 dnia 16.08.2022 do odwołania

Obszar: zlewnia Brenia i przyrzecze Wisły (małopolskie, podkarpackie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Brenia i w przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

poniżej SNQ.

Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Data i godzina wydania: 16.08.2022 - godz. 10:08

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44     


 

Chrzanów, 17 sierpnia 2022 r.

     Powiatowe Centrum                                                                                      

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.     32        625 83 44

 

 


 

         Chrzanów, 25 lipca 2022 r.

     Powiatowe Centrum                                                                            

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 127 i 128

 

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

 

Ważność: od godz. 11:34 dnia 25.07.2022 do odwołania

Obszar: Mała Wisła od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy oraz Wisła od ujścia Przemszy do ujścia Raby

 

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Raby oraz w zlewni Małej Wisły od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

 

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32       625 00 00

Fax.    32       625 83 44