Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenia i raporty

   Chrzanów, 17 września 2021 r.

     Powiatowe Centrum                                                                               

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

 

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:212

 

 

Data i godzina wydania: 17.09.2021 - godz. 17:57

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr O:212 z dnia 16.09.2021

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.09.2021 do godz. 23:00 dnia 17.09.2021

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, miejscami spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich.
Na mniejszych rzekach wzrosty mogą mieć gwałtowny charakter. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%

Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu oraz wydłużenia okresu ważności Ostrzeżenia.
W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Barbara Olearczyk-Siwik

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie.

(+48) 12 639 81 40; 503 112 140

IMGW Kraków: 30-215 Kraków, P. Borowego 14

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.    32        625 83 44      

 

 


 

   Chrzanów, 16 września 2021 r.

     Powiatowe Centrum                                                                           

Zarządzania Kryzysowego

           w Chrzanowie

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i  podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Tel.     32        625 00 00

Fax.    32        625 83 44