Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2020-07-16

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:03 dnia 16.07.2020 r. do godz. 23:00 dnia 16.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.