Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku.

2020-07-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 13:00 dnia 27.07.2020 r. do godz. 00:00 dnia 28.07.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.