Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku

2020-08-10

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 14:04 dnia 10.08.2020 r. do godz. 01:00 dnia 11.09.2020 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków.