Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

2020-06-21

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 08:13 dnia 21.06.2020 do godz. 09:00 dnia 22.06.2020, w obszarze zlewni Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów, Białej, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Ropy oraz zlewnie Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie), prognozowane intensywne opady deszczu, w tym także burze, powodować będą wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Lokalnie zostaną przekroczone kolejne stany alarmowe. Na Wiśle wystąpi szybki wzrost poziomu wody do strefy wody wysokiej.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie