Formularz wyszukiwania

Informacja o niebezpiecznym zjawisku – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

2020-06-22

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 12:00 dnia 22.06.2020 do godz. 15:00 dnia 23.06.2020, w obszarze województw (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) Rzeką Wisłą przemieszcza się wezbranie wywołane spływem wód opadowych oraz zwiększonymi odpływami ze zbiorników retencyjnych. Obserwowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich i prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie