Formularz wyszukiwania

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie

2019-11-28

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie informuje, że w obszarze zasilania wodociągu Babice-Potroście w miejscowościach: Babice, Wygiełzów, Olszyny, Jankowice, Mętków i Zagórze stwierdzono w wodzie obecność bakterii grupy coli.

Obowiązuje całkowity zakaz używania wody do celów spożywczych. Woda może być używana wyłącznie dla prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Do celów spożywczych należy używać wody konfekcjonowanej lub dostarczonej przez Urząd Gminy Babice.

Punkty dystrybucji wody:

Babice – ul. Krakowska 56 (przy Urzędzie Gminy w Babicach)  16:00-20:00 (Beczkowóz),

Woda wydawana w baniakach:

Babice - Plac Mogielnickiego 18:00 – 20:00

Jankowice -  ul. Jana Pawła II (przy Parafii) 18:00 – 20:00

Olszyny – ul. Zatorska 36 ( koło Domu Ludowego) 18:00 – 20:00

Mętków – ul. Ks. Karola Wojtyły 21 (parking przy Szkole) 18:00 – 20:00

Wygiełzów –  ul. Podzamcze (parking przy Skansenie) 18:00 – 20:00

Zagórze – ul. Piłsudskiego 147 (przy Kościele) 18:00 – 20:00

 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

 

http://www.pczk.pl//files/glb/183decyzjawodocigbabice.pdf