Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 17.05.2021 r

2021-05-17

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 r. do godz. 17:00 dnia 18.05.2021 r., w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.