Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie hydrologiczne wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych z dnia 25.06.2021 r

2021-06-25

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że od godz. 11:00 dnia 25.06.2021 r. do godz. 03:00 dnia 26.06.2021 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Informacja uzyskana z Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.