Formularz wyszukiwania

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

2019-04-14

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 23:00 dnia 14.04.2019 r. do godz. 08:00 dnia 16.04.2019 r., na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, suskiego prognozuje się lokalnie spadek temperatury do - 4 °C, a przy gruncie - 6 °C.

Od godz. 00:00 dnia 15.04.2019 r. do godz. 08:00 dnia 16.04.2019 r., na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, Krakowa, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego, Tarnowa, wadowickiego i wielickiego, prognozuje się lokalnie spadek temperatury do - 2 °C, a przy gruncie do - 4 °C.

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.