Formularz wyszukiwania

Brak dostaw wody ciepłej w Libiążu.

2019-11-24

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Veolia Południe Sp. z o.o., Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje o braku dostaw wody ciepłej do mieszkań w Libiążu. Awaria spowodowana jest przeciekiem rurociągu. Do godziny 19.00 dnia bieżącego ciepła woda powinna popłynąć w mieszkaniach tzw. "nowej" części os. Flagówka. Na chwilę obecną pracownicy poszukują miejsca przecieku i do tego czasu dostawa ciepłej wody w tzw. "starej" części osiedla nie zostanie przywrócona.

http://www.pczk.pl//files/news/760veolia.jpeg