Formularz wyszukiwania

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Sikorskiego w Trzebini

2019-09-16

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie na podstawie pisma od firmy Budimex informuje, że w dniu 18.09.2019 r. nastąpi wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu pt "Projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Sikorskiego w Trzebini", polegającej na zamknięciu ul. Sikorskiego w Trzebini na wysokości wiaduktu kolejowego. Planowany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu - druga połowa listopada 2019 r.