Formularz wyszukiwania

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS odpoczynku nad wodą, w górach i w lesie

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS odpoczynku nad wodą, w górach i w lesie

 

 Podczas pobytu nad wodą:

 

 • Pamiętaj, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników, czy funkcjonariuszy Policji Wodnej,
 • Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, przy zaporach, mostach, przy ujęciach wody pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach o silnym zanieczyszczeniu i wirach,Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujesz,
 • Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku,
 • Pamiętaj! Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni oraz korzystać z kąpieli wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich – NIGDY NIE ZOSTAWIAJ DZIECI BEZ OPIEKI,
 • Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
 • Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego,
 • Nie niszcz znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglownego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona,
 • Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku,
 • Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem,
 • Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - zawsze zbadaj głębokość wody oraz ukształtowanie dna,
 • W trakcie kąpieli nie krzycz, nie wzywaj pomocy, jeśli faktycznie nie jest Ci ona potrzebna,
 • Bawiąc się w wodzie nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innym,
 • Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła),
 • Nigdy nie skacz do wody w miejscach nierozpoznanych,
 • W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast wyjdź z wody,
 • Pływając nie oddalaj się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku:
 • Jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami,
 • Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają dobrzy pływacy.
 • Staraj się nie pływać sam – możesz poprosić kogoś, aby Cię obserwował w trakcie pływania,
 • Pływając o obrębie kąpieliska, wzdłuż brzegu, jesteś stale obserwowany i zawsze możesz liczyć na pomoc ratownika,
 • Korzystając z kąpielisk nadmorskich unikaj miejsc niebezpiecznych typu ostrogi, falochrony – możesz się tam natknąć na: gwałtowny spadek dna, wsteczne prądy, powierzchnie śliskie, porośnięte wodorostami lub pokryte ostrymi małżami,
 • Zwracaj uwagę na innych kąpiących się – ktoś może potrzebować Twojej pomocy,
 • Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc – powiadom Ratownika WOPR,
 • Stale doskonal swoje umiejętności pływackie,
 • Jeśli dzieci są w wodzie miej nad nimi ciągły nadzór, również gdy umieją pływać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może skończyć się utonięciem.

 Podczas pobytu w górach:

 

 • Dostosuj obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić.
 • Słuchaj prognoz pogodowych w radiu czy telewizji.
 • Wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót.
 • Przed wyprawą zapoznaj się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki.
 • Bądź ostrożny w kontaktach z osobami obcymi.
 • Jeśli masz ze sobą telefon komórkowy zaprogramuj w nim numery najbliższych placówek GOPR.
 • Zawsze zabieraj ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca pobytu.
 • Nie wspinaj się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania a także sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego terenie.

 

 Podczas pobytu w lesie:

 

 • nie należy rozpalać ogniska w lesie bez udziału osoby dorosłej, ponieważ grozi to pożarem, nie należy rozpalać ognisk jeśli nie ma specjalnie wyznaczonych do tego miejsc przez leśniczego, np. na polanie, a także w pobliżu budynków, stogów siana lub słomy,nie wrzucać do ogniska szklanych butelek lub pojemników z gazem,
 • po zakończeniu palenia ogniska należy je dobrze wygasić, należy zalać je wodą, przysypać piaskiem i przykryć odłożoną wcześniej darnią,
 • dbać o czystość, nie wyrzucać śmieci, zawsze po sobie posprzątać,
 • uważać na żmije czy kleszcze,
 • nie podchodzić do zwierząt, które są zbyt ufne i nie boją się ludzi (mogą być zarażone wścieklizną),
 • nie niszczyć przyrody.

 

 P A M I Ę T A J:

 

 • Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni: korzystania z kąpieli po wypiciu alkoholu, w miejscach zabronionych czy skakania do wody po opalaniu.
 • W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie kogoś jest bardzo trudne (nawet z powietrza) - nikt więc szybko nie udzieli Wam pomocy. Uważajcie więc na siebie, bądźcie rozważni i wykorzystajcie do maksimum swoją wyobraźnię.
 • Ogień to bardzo groźny żywioł, z którym nie wolno igrać pod żadnym pozorem zwłaszcza jeśli przebywamy w lesie, ponieważ las płonie szybko, zaś rośnie powoli.