Formularz wyszukiwania

KATASTROFA BUDOWLANA

KATASTROFA BUDOWLANA

 

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów [Art. 73. ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)].

 

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia:

  • W celu zapobiegnięcia ewentualnej katastrofie budowlanej w skutek pożaru lub wybuchu gazu zainstaluj w domu czujki pożarowe oraz czujki (detektory) gazu.
  • Zadbaj o odpowiednie warunki eksploatacji budynku (nie przeciążaj jego konstrukcji).

 

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej:

  • Niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe.
  • Oddal się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu.
  • Gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udziel pomocy poszkodowanym.
  • Stosuj się do poleceń służb ratowniczych.


Opuszczając dom lub mieszkanie, jeśli to możliwe:

• wyłącz instalację gazową, elektryczną, wodociągową,

• zabierz ze sobą ważne dokumenty (w tym dowód tożsamości), żywność,

koce, odzież, pieniądze, leki,

• zadbaj o to, aby dom opuścili wszyscy domownicy, pamiętaj o sąsiadach,

• przy opuszczaniu budynku zachowaj szczególną ostrożność,

• gdy nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, jeśli to możliwe, wyjdź przez okno.

 Gdy nie masz możliwości opuszczenia domu:

• wywieś w oknie dobrze widoczną tkaninę, jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.

 

 

Gdy jesteś unieruchomiony (przysypany):

• jeśli masz nieograniczony dostęp do świeżego powietrza – nawołuj pomocy, w innym przypadku przede wszystkim oszczędzaj tlen,

• jeżeli masz telefon komórkowy – użyj go w celu wezwania pomocy,

• stukaj w różne elementy (najlepiej metalowe) dając znać ratownikom o swojej obecności i położeniu,

• zaznaczenie miejsca moczem ułatwi wytropienie cię przez psy ratownicze,

• oszczędzaj siły i zachowaj spokój.

 

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia - Po opuszczeniu domu (mieszkania):

• nie utrudniaj pracy ratownikom!

• powiadom kierującego działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom) o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku, oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.),

• jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie kierującemu działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom),

• udaj się na wskazane przez służby ratownicze miejsce; nie wracaj na miejsce katastrofy,

• nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia inspekcji nadzoru budowlanego, która określi czy takie wejście jest bezpieczne,

• jeżeli doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej (nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach),

• zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz dzielnicy/ miasta.

JEŚLI KATASTROFIE BUDOWLANEJ TOWARZYSZY POŻAR POSTĘPUJ TAK, JAK W CZASIE POŻARU.