Formularz wyszukiwania

PORYWISTE WIATRY

PORYWISTE WIATRY

Wiatry mogące stwarzać zagrożenie klasyfikuje się nie tyle według prędkości przemieszczania się mas powietrza, ile ze względu na dokuczliwość i rozmiar szkód, jakie mogą wyrządzić.

I tak:

• „wiatr gwałtowny” – łamiący gałęzie i utrudniający chodzenie wieje z prędkością od 62 do 74 km/godz.; zaliczany jest do klasy I,

• „wichura” – zdolna jest łamać całe drzewa, zrywać dachówki, uszkadzać budynki ma prędkość od 75 do 88 km/godz.; zaliczana jest do klasy II,

• „silna wichura” – zrywająca dachy, wyrywająca drzewa z korzeniami, łamiąca wieże i słupy energetyczne wieje z prędkością od 89 do 102 km/godz.; zaliczana jest do klasy III,

• „gwałtowna wichura” – może powodować rozległe zniszczenia, ma prędkość od 103 do 117 km/godz.; należy liczyć się z zagrożeniem życia; zaliczana jest do klasy IV,

• „huragany” – to wiatry i trąby powietrzne, mogące mieć niszczycielskie skutki, ich prędkość przekracza 118 km/h; przy wietrze o tej prędkości zagrożenie życia jest poważne, związane przede wszystkim z przemieszczającymi się z wielką prędkością różnorodnymi przedmiotami, z których nawet najmniejsze mogą powodować bardzo poważne urazy; zaliczane są do klasy V.

Uwaga!

Silne, porywiste wiatry mają wpływ na nasze samopoczucie – szczególnie podatni są meteoropaci oraz osoby z dolegliwościami układu krążenia.

Ostrzeżenie o nadejściu silnych, porywistych wiatrów jest ogłaszane w mediach z wyprzedzeniem około 12–24 godzin.

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia:

 • Zamknij wszystkie okna i drzwi, oceń stan okien, w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz.
 • Umocuj lub usuń z parapetów zewnętrznych, balkonów, tarasów, podwórek przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
 • Zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze – pozamykaj je w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.
 • Przygotuj zastępcze oświetlenie, sprawdź działanie przenośnych odbiorników radiowych, latarek; przygotuj zapas baterii.
 • Sprawdź zawartość apteczki pierwszej pomocy.
 • Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, szyldów, tablic reklamowych, rusztowań, stalowych konstrukcji, słupów, trakcji elektrycznych itp.
 • Postępowanie podczas silnej wichury Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;
 • przebywaj w środkowych i dolnych partiach budynku z dala od okien i drzwi.
 • Wyłącz gaz i elektryczność.
 • Unikaj używania otwartych źródeł ognia.

Uwaga!

 • Unikaj używania wind (istnieje ryzyko uwięzienia w przypadku zaniku zasilania).
 • Słuchaj radia lokalnego w celu śledzenia komunikatów o zagrożeniu, sytuacji meteorologicznej, sposobach postępowania.
 • Przebywając na zewnątrz nie przechodź blisko budynków, nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, szyldami i tablicami reklamowymi, zwłaszcza tymi o dużej powierzchni, rusztowaniami itp.
 • Podczas jazdy samochodem zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeździe na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej drzewami lub budynkami.
 • Pamiętaj, że podczas silnego wiatru temperatura odczuwana przez człowieka jest o kilka stopni niższa niż ta, którą wskazuje termometr.

Postępowanie po ustąpieniu zagrożenia:

 • Wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu jak i jego wyposażenia– mogą być przydatne do uzyskania odszkodowania.
 • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych i natychmiast zgłaszaj takie przypadki do zakładu energetycznego,
 • Straży Pożarnej, Policji lub Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie
 • nie próbuj samodzielnie usuwać zwalonych na linie energetyczne drzew.
 • Jeśli czujesz zapach gazu albo słyszysz „syczący” odgłos sugerujący ulatnianie się gazu, otwórz okno, szybko opuść budynek,
 • zamknij dopływ gazu głównym, zewnętrznym zaworem i powiadom Pogotowie Gazowe.
 • Jeśli widzisz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody,
 • czujesz swąd spalonej instalacji, wyłącz elektryczność i gaz – wezwij służby techniczne.
 • Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia instalacji wodociągowej lub ściekowej.