Formularz wyszukiwania

WYPOCZYNEK W MIEŚCIE

WYPOCZYNEK W MIEŚCIE

 

Z doświadczenia wielu rodziców wynika, że połowa wypadków z udziałem dzieci ma miejsce w domu. Dotyczy to zazwyczaj dzieci do 6 lat, które przez ten okres w swoim życiu są narażone niemal na wszystkie pułapki. Czasami rodzice zdają sobie sprawę oraz mają świadomość, że wiele wypadków można było uniknąć, ale niestety nie pomyśleli o tym wcześniej i nic nie zrobili w tym kierunku.

 

 Bezpieczeństwo w domu

 

Bardzo ważną zasadą jest to, aby w ogóle nie pozostawiać małego dziecka samego bez opieki, gdyż jak to zazwyczaj bywa- wystarczy ułamek sekundy a nieszczęście już gotowe. Aby uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji należy dziecko uczyć co jest bezpieczne, a czego w ogóle nie powinno dotykać czy też robić. Nauczyć takie małe dziecko będzie z pewnością trudno, ale nie należy się poddawać, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo naszej pociechy. Wiadomo, że jedno tłumaczenie nic nie da, dlatego musimy być wytrwali i tłumaczyć tyle, ile będzie trzeba. Jednak i sami rodzice muszą stworzyć bezpieczny dom, w którym to trzeba będzie wiele rzeczy pozmieniać, gdy tylko dziecko zacznie raczkować lub chodzić.

Bezkrytyczne zaufanie dzieci połączone z naiwnością może spowodować, dramatyczne konsekwencje.

 

 Zagrożenia, z którymi spotykają się dzieci przebywające w domu:

 

 • gaz, (ulatnianie się gazu może spowodować groźne dla zdrowia, a nawet dla życia zatrucie organizmu każdego człowieka, ponadto może doprowadzić do wybuchu),
 • ogień,(w domu bardzo łatwo zaprószyć ogień, co może doprowadzić do pożaru i groźnych poparzeń. Pamiętaj: Dzieciom nie wolno bawić się zapałkami), prąd elektryczny,(większość urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym zasilana jest energią elektryczną, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas ich używania, czy też włączania do sieci. Niedopuszczalne jest rozkręcanie gniazdek zasilających, wkładanie do nich różnych przedmiotów np. śrubokrętów, drutów, kredek itd. Bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym może doprowadzić do groźnego porażenia i spowodować nieodwracalne kalectwo lub zgon.),
 • woda,(cieknący kran, niedokręcony zawór czy nieszczelny wąż do pralki, mogą spowodować zalanie całego mieszkania. Dlatego zawsze należy sprawdzać czy dobrze zakręciliśmy wodę np. po umyciu rąk. Nie odkręcać zaworów doprowadzających wodę np. do pralki itd.).

 

Przypominamy, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą szczęśliwego zakończenia zabawy. Ustawianie i wchodzenie na wieżę z krzeseł, próbowanie lekarstw czy wychylanie się przez okno to nie najlepsze rozwiązanie.

 

Mówiąc o bezpieczeństwie w domu nawiązujemy także do tematyki „Obcego”. Podkreślamy, że pod żadnym pozorem nie otwieramy drzwi nieznajomym. Niestety nie zawsze po drugiej stronie drzwi stoi ktoś kto podaje się np. za przyjaciela rodziców, listonosza, policjanta czy inkasenta. Może się zdarzyć, że będzie to osoba, która będzie chciała wykorzystać nieobecność dorosłych w domu i okraść mieszkanie.

 

 RADY DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI

 

 • Bądź dla dzieci wzorem prawidłowego zachowania - zawsze i w każdej sytuacji.
 • Ucz je, by podczas nieobecności rodziców w domu nikomu nie otwierały drzwi (nawet znajomym, a także innym dzieciom).
 • Nie ujawniaj miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów. Zabroń mu też chwalenia się innym, co „fajnego” jest w domu.
 • Bezwzględnie zakazuj dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów, słodyczy, napojów.
 • Zakaż im wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych, oddalania się z nieznajomymi. Musisz zrobić wszystko, aby dziecko było nieufne wobec obcych.
 • Naucz je bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Dziecku bawiącemu się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na szyi.
 • Uczyń wszystko, aby zabawy dzieci były bezpieczne. Ucz dzieci rozwagi, zwłaszcza przy zabawie na stokach narciarskich, w pobliżu wody, placu budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc, i sam bądź przewidujący.
 • Zawsze zwracaj uwagę na zachowanie swoich dzieci i ich przyjaciół.
 • Wykształć w nim zdrowy styl życia - wolny od nałogów.
 • Dowiedz się gdzie pociecha idzie, z kim i kiedy wróci.
 • Dowiedzcie się, z kim ono przebywa podczas zabawy poza domem (wypytajcie o koleżanki, kolegów - co robią, gdzie mieszkają, czy mają w domu telefon).
 • Traktuj dziecko poważnie, nie bagatelizuj jego problemów. Codziennie znajdź czas na rozmowę z nim.

 

 P A M I Ę T A J:

 

 • pod żadnym pozorem nie wolno udzielać informacji, gdzie mieszkamy (ulica, nr domu, nr mieszkania), jeśli ktoś obcy pyta nas o to, odpowiadamy, że nie pamiętamy, ale tata zaraz przyjdzie, to będzie go można zapytać,
 • nigdy nie mówimy o pieniądzach i innych cennych rzeczach, które są w domu,
 • nigdy nie mówimy, że jesteśmy sami w domu,
 • nie mówimy, że mamy przy sobie klucz od domu,
 • budowa to nie plac zabaw dla dzieci,
 • wchodzenie na ruiny grozi wypadkiem,
 • z każdego dachu budynku mieszkalnego mnożna szybko i niepostrzeżenie spaść.